Nico Smit (graad 8) het 93% behaal in UNISA se graad 3 Musiekteorie-eksamen. Hierdie prestasie plaas hom ook op UNISA se ererol.