Category: Paul Roos Gimnasium

VISIT YOUR SCHOOL’S PAGE

Gedagte vir die week

‘n ‘Nuwe Dood’

…want die Lam wat in die middel van die troon is,

sal hulle herder wees… – Openbaring 7:17

Ons moet weer praat oor die visie van die Lam op die troon. Al Jesus se hemelse hoedanighede is die ge-volg van die kruisiging. Al sy spesiale hoedanighede spruit uit daardie wonde voort. Die plek vir ‘n lam is gewoonlik op die altaar, maar as gevolg van die vol-maakte boetedoening aan die kruis, is die Lam nou op die troon. Sy wonde is nog sigbaar. Dit is as’t ware ‘n nuwe dood, ‘n videoraampie op God se kamera wat ‘gevries’ is en tot in alle ewigheid gewys sal word.

God kan dit nooit vergeet nie, en diegene wat verlos is, sal dit nooit wil vergeet nie. Wie die mensgeworde God ken, ken die kern van die waarheid. – Selwyn Hughes

Pin It on Pinterest